Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja

  • 0
udruga ravni kotari

Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja

Udruga Ravni kotari organizirala je predavanje „Potencijali uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja“ održano je 8. srpnja 2015. godine koje je zapamćeno kao jedno od najposjećenijih do tada.Nositeljica predavanja mr.sc. Branka Perinčić istaknula je kako  je Zadarska županija nije pogodna za uzgoj samo jedne vrste bilja, već da krije puno veći potencijal koji se treba iskoristiti. Nakon predavanja proveden je upitnik čiji su rezultati pokazali da uzgajivači i oni koji se tek žele baviti uzgojem ljekovitog i aromatičnog bilja žele sudjelovati u licenciranoj edukaciji koju Udruga Ravni kotari u suradnji s zadarskim sveučilištem planira provesti tijekom 2016. Godine. Predavanje su popratili lokalni mediji.