Monthly Archives: srpanj 2021

  • 0

PROJEKT AgroSTEM Jednostavna nabava marketinškog stručnjaka

Category : Projekti

JAVNA NABAVA
Naručitelj Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari, OIB: 35608424484, pokrenuo je postupak jednostavne nabave marketinškog stručnjaka za marketinšku kampanju unutar projekta „AgroSTEM“ (Vukovarska 3D, 23000 Zadar), evidencijski broj nabave: 2/21 te ovim putem pozivamo gospodarske subjekte na dostavu ponuda. Za dodatne informacije potrebno je poslati upit na mail: udrugazaruralnirazvojrk@gmail.comnovi logo

 


  • 0

PROJEKT AgroSTEM Jednostavna nabava dizajna i promotivnih materijala

Category : Projekti

JAVNA NABAVA

Naručitelj Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari, OIB: 35608424484, pokrenuo je postupak jednostavne nabave, u predmetu nabave Usluge dizajna i tiska promotivnih materijala i izrade i dizajna vizualnog identiteta unutar projekta „AgroSTEM“ (Vukovarska 3D, 23000 Zadar), evidencijski broj nabave: 1/21 te ovim putem pozivamo gospodarske subjekte na dostavu ponuda. Za dodatne informacije potrebno je poslati upit na mail: udrugazaruralnirazvojrk@gmail.com

novi logo


  • 0