Monthly Archives: kolovoz 2021

  • 0

U Ravnim kotarima učit će se o STEM znanjima

fotka agrostem 1
Udruga za ruralni razvoj »Ravni kotari« je nakon sedam godina svoga rada uspjela realizirati projekt s kojim možemo direktno djelovati na promjenu u ruralnom prostoru Zadarske županije. Veliku pomoć u pisanju i provedbeni pružila nam je Razvojna agencija Zadra Nova, kazala je voditeljica ureda i dopredsjednica Udruge Marta Pintur Bosna, sudjelujući na početnoj konferenciji projekta »AgroSTEM« koja je održana u Poljoprivrednoj zadruzi Maslina i vino (MasVin) u Polači. Na kondferenciji su predstavljeni ciljevi i način provedbe projekta.
Provedba projekta »AgroSTEM« započela je 18. svibnja 2021. godine i trajat će 24 mjeseca. Korisnik projekta je Udruga za ruralni razvoj »Ravni kotari«, u suradnji s regionalnim koordinatorom ZADRom NOVom. Partneri su: Veleučilište »Marko Marulić« Knin, Udruga za djecu, mlade i obitelj »Mali koraci« – Benkovac, Zajednica tehničke kulture Zadarske županije i Općina Zemunik Donji.
foto agrostem 2

Plasiranje sadržaja na veću razinu
STEM znanja su znanja budućnosti, to su znanja koja su potrebna cijeloj Hrvatskoj i Ravnim kotarima. Cilj projekta je da se ojačaju kapaciteti civilnog sektora o STEM znanjima, koja će ta znanja prenositi djeci i mladima u ruralnoj sredini. Projektom će se stvoriti suradnja između civilnog, javnog i znanstvenog sektora s ciljem STEM-izacije ruralnog područja. Želi se ovim projektom ciljanu skupinu i širu javnost osvijestiti koliko je potrebno biti u koraku s svjetskim trendovima u obrazovanju, posebice zanimanjima koja su iznimno tražena. Vjeruje se da će se projektom AgroSTEM ruralnom prostoru Zadarske županije pružiti nova znanja koja će poljoprivrednu proizvodnju, turizam i dodatne sadržaje plasirati na veći nivo.
Agencija ZADRA NOVA je u suradnji s prijaviteljem i partnerima pripremila i prijavila projekt te će sudjelovati i u njegovoj provedbi. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere.

– »ZADRA NOVA« je regionalni koordinator i imamo projekt koji je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Taj nam projekt omogućuje da javno pravnim tijelima pomažemo u pripremi i provedbi projekata, tako i u ovom. Kao što se vidi, i Zajednica tehničke kulture i Općina Zemunik partneri su na ovom projektu, zatražili su od nas tehničku pomoć i slijedom toga mi smo se uključili i pripremili projekt zajedno s njima, kao i sa svim ostalim partnerima te sad jednako tako pomažemo i u provedbi. Projekt »ZADRA NOVA ZA VAS« izuzetno nam je važan jer upravo kroz taj projekt smo dobili mogućnost što više i kvalitetnije pomagati svim javno pravnim tijelima na području Zadarske županije, kazala je ravnateljica ZADRe NOVe Marina Dujmović Vuković.

Korištenje tehnologije u poljoprivredi
Provedbom projekta osigurat će se jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a (STEM skraćeno od science, technology, engineering i mathematics ili u prijevodu znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika) te će se unaprijediti kapaciteti organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a. Također, unaprijedit će se suradnja organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a te će se povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji s naglaskom na djecu i mlade.
– Osnovno polazište našeg projekta je problem nedovoljnog prihvaćanja, a samim time i nedovoljnog korištenja tehnologije u razvoju poljoprivrede. Također, možemo reći, iako postoji puno potencijala i puno zainteresiranih strana, još uvijek je nedovoljno razvijena suradnja između relevantnih dionika, institucija. Prema tome, još uvijek nije razvijen jedan cjeloviti program za popularizaciju STEM-a kao pokretača ruralnog razvoja, naglasio je Dario Vištica, voditelj projekta AgroSTEM, dodajući kako će ovim projektom to promijeniti, odnosno riješiti taj problem.
– U odnosu na trenutačno stanje, učinit će se dva ključna iskoraka, a to je ojačati kapacitete OCD-a koji su uključeni u projekt kako bi stečena znanja sustavno prenosili na dionike iz ruralnih sredina, posebice djecu i mlade kao nositelje ruralnog razvoja te predstavnike OPG-ova, rekao je Vištica.
Projekt se u 100-postotnom iznosu financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.833.056,40 kuna.

novi logo