O nama

Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari

Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari osnovana je u prosincu 2014. godine, a početkom ožujka 2015. godine otvorila je svoja vrata svim zainteresiranim sudionicima politike ruralnog razvoja. Cilj udruge je unaprijediti i potaknuti poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, osnažiti i udružiti OPG-ove te potaknuti otvaranje novih, razvijati cjelogodišnji ruralni turizam (lovni, zdravstveni, gastronomski ), smanjiti depopulaciju ruralnoga područja, osnažiti ulogu sela u gospodarskom i kulturnom području, očuvati prirodnu i kulturnu baštinu te brendirati područje Ravnih kotara.

Jedna od osnovnih djelatnosti udruge je pružanje informativnih usluga u području politike ruralnog razvoja s posebnim naglaskom na ruralnom razvoju Zadarske županije. Udruga surađuje sa svim subjektima ruralnog razvoja, lokalnom zajednicom, tijelima državne uprave, razvojnim agencijama, LAG-ovima, znanstvenim i obrazovnim institucijama. Regija obiluje očuvanim okolišnom, nezagađenim poljoprivrednim zemljištima i šumama, prirodnim, kulturnim i tradicijskim vrijednostima. Lokalno stanovništvo posjeduje etnološke vještine koje je potrebno prenositi na mlađe generacije kako bi se sačuvao identitet područja Ravnih kotara.

Ravni kotari zemljopisno su smješteni u sjevernoj Dalmaciji. Prostiru se od Bukovice, Benkovca i Novigradskog mora na sjeveroistoku do tankog priobalnog pojasa od Zadra do Skradina (ušća Krke) na jugozapadu, odnosno od zaleđa Zadra na zapadu do zaleđa Skradina na istoku. Najplodniji su dio dalmatinskog primorja s administrativnim središtem u Benkovcu. Blizina nacionalnih parkova NP Paklenica, NP Kornati, NP Plitvička jezera, NP Krka i NP Sjeverni Velebit, te tri parka prirode, PP Vransko jezero, PP Telašćica i PP Velebit, ovo područje, a i cijelu Zadarsku županiji čini sve atraktivnijima.

Navedene prirodne, kulturne i gospodarske vrijednosti podloga su za daljnje razvijanje svijesti o značaju ruralnih područja. Lokalni razvoj nositelj je ruralnoga razvoja, za koji Europska unija daje preko 40 % svog proračuna. Područje Ravnih kotara obuhvaća 52 naselja s cca. 60 000 stanovnika što je veliki razvojni potencijal. Zadarska županija broji preko 6000 registrirani OPG-ova, te preko 7000 registriranih gospodarstva ukupne površine 17.843.85 hektara.

CILJEVI UDRUGE
  • poticanje gospodarstvenih djelatnosti na prostoru Ravnih kotara
  • razvoj ruralnog turizma i poljodjelstva na principu održivog razvoja
  • pomoć u pripremi razvojnih projekata i programa informiranje, edukacija putem organiziranja tribina, seminara, radionica i izložbi
  • organiziranje prigodnih manifestacija i akcija
  • podizanje svijesti o zaštiti okoliša i očuvanje prirode
  • izrada i provedba studija i programa kojima je nositelj udruga za ruralni razvoj Ravni kotari
RADNA TIJELA UDRUGE

Vlado Rapan
Predsjednik

Marta Pintur
Dopredsjednica – Voditeljica ureda

Mate Buljat
Koordinator na terenu