Monthly Archives: ožujak 2023

  • 0

PROJEKT AgroSTEM Veleučilište Marko Marulić dobilo vrijednu opremu za praksu

Category : Novosti , Projekti

336885407_937422517271666_527513920550976974_n

U sklopu projekta AgroSTEM održan je ciklus terenske nastave na Veleučilištu Marko Marulić u Kninu. Veleučilište Marko Marulić u Kninu, za svoj rad i nastavu, dobilo je STEM opremu u vrijednosti 30.344,44 eura.

Među pristiglom opremom su i digitalni refraktometar, karbodoser, ljepljive ploče, feromonski trap za praćenje štetnika, meteorološka postaja, mini uljara i brojna druga oprema na kojoj će se raditi praktična nastava.

U sklopu ciklusa terenske nastave, studenti i profesori, upoznali su se s upotrebom opreme te su naučili kako istu primjenjivati tijekom izvođenja praktične nastave.

336911803_128198590210839_6414865979811551532_n

Kroz deset radionica studenti i profesori upoznali su se opremom za terensku nastavu. Riječ je većinom o mobilnim uređajima pomoću kojih se mogu raditi preliminarne analize pomoću kojih možemo pratiti poljoprivredni proces: kada i koliko gnojiti, kada krenuti u berbu, koje bolesti trenutno mogu ugroziti površine itd.

Takvi podaci danas su sastavni dio moderne poljoprivrede i bez analize istih riskira se cjelokupna berba i kvaliteta proizvoda.

Također od iznimne važnosti je i mini meteorološka postaja koje na određenom, geografskom mikropodručju očitava trenutne klimatske podatke koji su od iznimne važnosti za poljoprivrednike.

U okviru dobivene opreme na Veleučilište u Kninu stigla je i mini uljara kojom će se omogućiti proizvodnja male količine maslinovog ulja. Uz dobivanje ulja promatrati će se i parametri dobivenih proizvoda kao što su: kemijski i sezonski parametri te kako se proizvedeno ulje ponaša tijekom vremena čuvanja.

Na taj način moći će se uspoređivati i ulja različitih proizvođača te će se moći uspoređivati ulja dobivena od različitih sorti maslina što će omogućiti dobivanje vrijednih podataka koji se mogu uz suradnju sa studenta iskoristiti za izrade stručnih i znanstvenih radova.

336791598_790882342391042_7355652387902395585_n

Korisnik projekta Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (UP.04.2.1.10.0021) za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Osim Udruge za ruralni razvoj Ravni kotari koja je prijavitelj, partneri na projektu su i Veleučilište „Marko Marulić” u Kninu, Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci”- Benkovac, Zajednica tehničke kulture Zadarske županije i Općina Zemunik Donji. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kao Upravljačko tijelo u postupku odabira projekta u okviru otvorenog trajnog Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”, Odlukom o financiranju dodijelilo je iznos od 243.288,39 eura bespovratnih sredstava za projekt „AgroSTEM”.

336911985_3485174175064120_7021138046797255718_n

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). Provedbom projekta osigurat će se jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a, unaprijedit će se kapaciteti organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a. Također, unaprijedit će se suradnja organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a, te će se povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji s naglaskom na djecu i mlade.

RADIONICE 4


  • 0

Kroz AgroSTEM naučena izrada aplikacije, uskoro online sajam

Category : Novosti , Projekti

Marta_Pintur_Bosna_1677860559

Projekt AgroSTEM započeo je s provedbom 18. svibnja 2021. godine, a sam završetak projekta planiran je za 18. svibnja 2023. godine. U vremenskom periodu od skoro dvije godine, unatoč različitim iskušenjima poput globalne pandemije, ostvareni su brojni zadani ciljevi, aktivnosti i to za sve krajnje korisnike predviđene ovim projektom.

Nabava i podjela prijenosnih računala, različite radionice, angažiranje volontera na samom projektu segmenti su programa koji su ostvareni prema krajnjim korisnicima.

– Jako sam zadovoljna odazivom djece, studenata i OPG-ova na edukacijama u projektu AgroSTEM. Pokazali su izvrsnu suradnju, interakciju i želju za usvajanjem novih korisnih znanja i vještina. Kad prije početka edukacije dobijete poruke da svi stižu redovito uz sve obaveze koje im nosi redovan program školovanja, poslovi i rad na poljoprivrednim imanjima onda vam je srce ispunjeno. Na radionicama programiranja su se učile osnove programskog jezika Paython, a sad na radionicama savladava se izrada aplikacije kroz koju se uči kako direktno djelovati na promjene u svojoj sredini. Učimo podizati vidljivost ponude na svim razinama. Želimo da korisnici putem platforme i aplikacije postignu bolju vidljivost, posjećenost i da unaprijede svoje poslovanje. Radujemo se nastavku provedbe radionice gdje nas očekuje organiziranje online sajma poljoprivredne ponude Zadarske i Šibensko kninske županije, izjavila je voditeljica projekta Marta Pintur Bosna.

Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator obavlja poslove i aktivnosti sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, a jedna od aktivnosti je i pružanje tehničke i stručne pomoći javnopravnim tijelima u provedbi projekata (su)finacniranih EU sredstvima.

– Iznimno smo zadovoljni provedenim aktivnostima na projektu, te velikom medijskom praćenosti projekta AgroSTEM. Ono što je najbitnije su pozitivne povratne informacije o projektnim aktivnostima od strane krajnjih korisnika projekta, a to su osnovnoškolci, OPG-ovi i studenti Veleučilišta Marko Marulić iz Knina. Radionice programiranja i izrade Aplikacije zainteresirale su posebno učenike za STEM područje, studenti su također poboljšali svoje digitalne vještine dok su OPG-ovi dobili mogućnost veće promocije njihovih proizvoda i međusobnog umrežavanja, odnosno digitalizirali su svoje poslovanje, istaknula je Larisa Maruna iz Agencije ZADRA NOVA.

Larisa_Maruna(1)_1677860572

Na projektu AgroSTEM, uskoro završavaju radionice izrade Aplikacije AgroSTEM za krajnje korisnike (osnovnoškolce, studente i OPG-ove) i radionice Korištenje brzih terenskih metoda i inovativnih alata u poljoprivredi namijenjene OCD-ovima Udruga Mali koraci Benkovac, Zajednica tehničke kulture ZADAR i Udruga za ruralni razvoj “Ravni kotari”. Nakon izrade Aplikacije, održat će se radionice sajma koje će uključiti 20 djece osnovne škole s područja Općina Zemunik Donji i grada Benkovca, kao i 10 studenta Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu koji će pod mentorstvom članova Udruga uključenih u projekt i predstavnika Veleučilišta Knin osmisliti i organizirati online SAJAM karakterističnih proizvoda za Ravne kotare i Dalmatinsku zagoru.

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže i sudjeluju na SAJMU, te ukoliko žele prezentiraju svoje proizvode. Sajam će se održati u ožujku 2023. godine. Za više informacija posjetite web platformu projekta AgroSTEM (agrostem.hr) i registrirajte se.

Korisnik projekta Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (UP.04.2.1.10.0021) za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Osim Udruge za ruralni razvoj Ravni kotari koja je prijavitelj, partneri na projektu su i Veleučilište „Marko Marulić” u Kninu, Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci”- Benkovac, Zajednica tehničke kulture Zadarske županije i Općina Zemunik Donji. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kao Upravljačko tijelo u postupku odabira projekta u okviru otvorenog trajnog Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”, Odlukom o financiranju dodijelilo je iznos od 243.288,39 eura bespovratnih sredstava za projekt „AgroSTEM”. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). Provedbom projekta osigurat će se jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a, unaprijedit će se kapaciteti organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a. Također, unaprijedit će se suradnja organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a, te će se povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji s naglaskom na djecu i mlade.

Cilj projekta AgroSTEM je ojačati kapacitete organizacija civilnog društva uključenih u projekt kako bi se znanja i iskustva sustavno prenosila na dionike iz ruralnih sredina, posebno djecu i mlade kao nositelje ruralnog razvoja. Projekt će stvoriti ciljanu suradnju između javnog, civilnog i znanstvenog sektora s ciljem STEM-izacije ruralnog područja u Ravnim kotarima i Dalmatinskoj zagori.

RADIONICE 4