Kroz AgroSTEM naučena izrada aplikacije, uskoro online sajam

  • 0

Kroz AgroSTEM naučena izrada aplikacije, uskoro online sajam

Category : Novosti , Projekti

Marta_Pintur_Bosna_1677860559

Projekt AgroSTEM započeo je s provedbom 18. svibnja 2021. godine, a sam završetak projekta planiran je za 18. svibnja 2023. godine. U vremenskom periodu od skoro dvije godine, unatoč različitim iskušenjima poput globalne pandemije, ostvareni su brojni zadani ciljevi, aktivnosti i to za sve krajnje korisnike predviđene ovim projektom.

Nabava i podjela prijenosnih računala, različite radionice, angažiranje volontera na samom projektu segmenti su programa koji su ostvareni prema krajnjim korisnicima.

– Jako sam zadovoljna odazivom djece, studenata i OPG-ova na edukacijama u projektu AgroSTEM. Pokazali su izvrsnu suradnju, interakciju i želju za usvajanjem novih korisnih znanja i vještina. Kad prije početka edukacije dobijete poruke da svi stižu redovito uz sve obaveze koje im nosi redovan program školovanja, poslovi i rad na poljoprivrednim imanjima onda vam je srce ispunjeno. Na radionicama programiranja su se učile osnove programskog jezika Paython, a sad na radionicama savladava se izrada aplikacije kroz koju se uči kako direktno djelovati na promjene u svojoj sredini. Učimo podizati vidljivost ponude na svim razinama. Želimo da korisnici putem platforme i aplikacije postignu bolju vidljivost, posjećenost i da unaprijede svoje poslovanje. Radujemo se nastavku provedbe radionice gdje nas očekuje organiziranje online sajma poljoprivredne ponude Zadarske i Šibensko kninske županije, izjavila je voditeljica projekta Marta Pintur Bosna.

Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator obavlja poslove i aktivnosti sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, a jedna od aktivnosti je i pružanje tehničke i stručne pomoći javnopravnim tijelima u provedbi projekata (su)finacniranih EU sredstvima.

– Iznimno smo zadovoljni provedenim aktivnostima na projektu, te velikom medijskom praćenosti projekta AgroSTEM. Ono što je najbitnije su pozitivne povratne informacije o projektnim aktivnostima od strane krajnjih korisnika projekta, a to su osnovnoškolci, OPG-ovi i studenti Veleučilišta Marko Marulić iz Knina. Radionice programiranja i izrade Aplikacije zainteresirale su posebno učenike za STEM područje, studenti su također poboljšali svoje digitalne vještine dok su OPG-ovi dobili mogućnost veće promocije njihovih proizvoda i međusobnog umrežavanja, odnosno digitalizirali su svoje poslovanje, istaknula je Larisa Maruna iz Agencije ZADRA NOVA.

Larisa_Maruna(1)_1677860572

Na projektu AgroSTEM, uskoro završavaju radionice izrade Aplikacije AgroSTEM za krajnje korisnike (osnovnoškolce, studente i OPG-ove) i radionice Korištenje brzih terenskih metoda i inovativnih alata u poljoprivredi namijenjene OCD-ovima Udruga Mali koraci Benkovac, Zajednica tehničke kulture ZADAR i Udruga za ruralni razvoj “Ravni kotari”. Nakon izrade Aplikacije, održat će se radionice sajma koje će uključiti 20 djece osnovne škole s područja Općina Zemunik Donji i grada Benkovca, kao i 10 studenta Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu koji će pod mentorstvom članova Udruga uključenih u projekt i predstavnika Veleučilišta Knin osmisliti i organizirati online SAJAM karakterističnih proizvoda za Ravne kotare i Dalmatinsku zagoru.

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže i sudjeluju na SAJMU, te ukoliko žele prezentiraju svoje proizvode. Sajam će se održati u ožujku 2023. godine. Za više informacija posjetite web platformu projekta AgroSTEM (agrostem.hr) i registrirajte se.

Korisnik projekta Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (UP.04.2.1.10.0021) za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Osim Udruge za ruralni razvoj Ravni kotari koja je prijavitelj, partneri na projektu su i Veleučilište „Marko Marulić” u Kninu, Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci”- Benkovac, Zajednica tehničke kulture Zadarske županije i Općina Zemunik Donji. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kao Upravljačko tijelo u postupku odabira projekta u okviru otvorenog trajnog Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”, Odlukom o financiranju dodijelilo je iznos od 243.288,39 eura bespovratnih sredstava za projekt „AgroSTEM”. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). Provedbom projekta osigurat će se jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a, unaprijedit će se kapaciteti organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a. Također, unaprijedit će se suradnja organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a, te će se povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji s naglaskom na djecu i mlade.

Cilj projekta AgroSTEM je ojačati kapacitete organizacija civilnog društva uključenih u projekt kako bi se znanja i iskustva sustavno prenosila na dionike iz ruralnih sredina, posebno djecu i mlade kao nositelje ruralnog razvoja. Projekt će stvoriti ciljanu suradnju između javnog, civilnog i znanstvenog sektora s ciljem STEM-izacije ruralnog područja u Ravnim kotarima i Dalmatinskoj zagori.

RADIONICE 4