ODLUKA O ODABIRU Jednostavna nabava informativnih LCD kioska

  • 0

ODLUKA O ODABIRU Jednostavna nabava informativnih LCD kioska

Category : Novosti , Projekti

JAVNA-NABAVA-300x130

Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari u sklopu projekta „AgroSTEM”  (UP.04.2.1.10.0021) finaciranog iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., provela je postupak jednostavne nabave u  iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., za nabavu informativnih LCD kioska (evidencijski broj nabave: Nabava 1).

U postupku direktne nabave informativnih LCD kioska, ,,AgroSTEM” (Up.O4.2.L 10.0021), iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2074.- 2020. odabrana ponuda ponuditelja Rineo d.o.o, u iznosu od 15.496, 25 eura s PDV-om’.

U prilogu odluka o odabiru.

SCAN_ODLUKA O ODABIRU

RADIONICE 4