Monthly Archives: siječanj 2023

  • 0

OPG-OVI Zadarske i Šibensko- kninske županije uče programirati

Category : Novosti , Projekti

radionica_opg broj 1

U sklopu projekta AgroSTEM, u kojem je udruga za ruralni razvoj Ravni kotaru nositelj, održavaju se online radionice programiranja za opg-ove Zadarske i Šibensko-kninske županije.

Zanimljive i interaktivne radionice imaju za cilj upoznati polaznike s s naprednim programskim jezikom PYTHON te uključuju rad na manjim programskim/hardverskim projektima na temu ruralnog razvoja.

Stečena znanja primjenjivati će se u izradi aplikacije, koja će sadržavati online tržnicu proizvođača hrane (OPG-ova), smještajne jedinice kao i aktualne događaje u ruralnim sredinama, te će biti dostupna na web platformi AgroSTEM.

Projekt „AgroSTEM“ otpočeo je 18. svibnja 2021. godine i traje do 18. svibnja 2023. godine. Korisnik Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (UP.04.2.1.10.0021) za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Osim Udruge za ruralni razvoj Ravni kotari koja je prijavitelj, partneri na projektu su i Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu, Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci“- Benkovac, Zajednica tehničke kulture Zadarske županije i Općina Zemunik Donji .

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kao Upravljačko tijelo u postupku odabira projekta u okviru otvorenog trajnog Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”, Odlukom o financiranju dodijelilo je iznos od 1.833.056,40 HRK bespovratnih sredstava za projekt „AgroSTEM“. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). Provedbom projekta osigurat će se jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a, unaprijediti će se kapaciteti organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a. Također, unaprijediti će se suradnja organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a, te će se povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji s naglaskom na djecu i mlade.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, tehnička je pomoć tijekom provedbe projekta s ciljem povećanja korištenja sredstava EU fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Agencije ZADRA NOVA te kontinuiranom podrškom javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata te jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja u pripremi i provedbi projekata.

Osim radionica, u sklopu projekta AgroSTEM, održati će se i online „AgroSTEM sajam“ koji će uključiti 20-ero djece osnovnoškolske dobi sa područja Općine Zemunik i grada Benkovca, kao i 10 studenata Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu, koji će pod mentorstvom članova Udruga uključenih u ovaj projekt i predstavnika Veleučilišta osmisliti i organizirati online sajam karakterističnih proizvoda za Ravne kotare i Dalmatinsku zagoru. Također, prezentirati će se proizvodi minimalno 10 OPG-ova, te poljoprivredni proizvodi i rukotvorine karakteristične za ruralne dalmatinske krajeve. Svrha ove aktivnosti je podizanje razine svijesti OPG-ova o mogućnostima i potencijalima koje STEM alati pružaju u njihovom poslovanju. Na sajmu će se izložiti i  terenska i laboratorijska oprema nabavljena  u sklopu radionica Korištenje brzih terenskih metoda i inovativnih alata u poljoprivredi kako bi se sudionike sajma dodatno educiralo te populariziralo STEM područje poljoprivrede.

zadnji logo


  • 0

PROJEKT AgroSTEM Pokrenuta dikretna pogodba za nabavu Usluge organizacije studijskog putovanja u Portugal

Category : Novosti , Projekti

JAVNA NABAVA

Naručitelj Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari, OIB: 35608424484, pokrenuo je  diretnu pogodbu  za nabavu Usluga organizacije studijskog putovanja u Portugal unutar projekta „AgroSTEM” (UP.04.2.1.10.0021), iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Evidencijski broj nabave:3/23

Za dodatne informacije potrebno je poslati upit na mail: udrugazaruralnirazvojrk@gmail.com

zadnji logo

 

 

 

 


  • 0

PROJEKT AGROSTEM Učenici i studenti sudjeluju na edukacijama programiranja

Category : Novosti , Projekti

325616191_1149093309123074_2881713185625085831_n

U sklopu projekta AgroSTEM, u kojem je Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari nositelj , održavaju se online radionice Programiranja za studente i učenike Osnovne škole Zemunik i Benkovac. Radionice programiranja sastoje se od upoznavanje dionika  s osnovnim i  naprednim programskim jezikom PYTHON te uključuju rad na manjim programskim/hardverskim projektima na temu ruralnog razvoja, ali i terenske nastave.  Osim radionica programiranja, studenti će imati mogućnosti sudjelovati i u radionicama Korištenje brzih terenskih metoda i inovativnih alata u poljoprivredi. U sklopu navedenih radionica organizirati će se i terenska nastava kroz koju će se prezentirati uloga i važnost korištenja brzih terenskih metoda i inovativnih alata u poljoprivredi. Radionice su namijenjene OCD-ovima koji sudjeluju u projektu, studentima, učenicima i OPG-ovima s područja Zadarske i Šibensko-kninske županije. Kako bi se osigurala kvalitetna provedba aktivnosti projekta, nabavljeno je 10 računala za studente, 20 računaala za učenike te terenska i laboratorijska oprema za kninsko veleučilište.

324580176_1352878348879768_7636482243851793331_n

Projekt „AgroSTEM“ otpočeo je 18. svibnja 2021. godine i traje do 18. svibnja 2023. godine. Korisnik Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (UP.04.2.1.10.0021) za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Osim Udruge za ruralni razvoj Ravni kotari koja je prijavitelj, partneri na projektu su i Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu, Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci“- Benkovac, Zajednica tehničke kulture Zadarske županije i Općina Zemunik Donji .

326024769_565707262084973_2702157948411874961_n

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kao Upravljačko tijelo u postupku odabira projekta u okviru otvorenog trajnog Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”, Odlukom o financiranju dodijelilo je iznos od 1.833.056,40 HRK bespovratnih sredstava za projekt „AgroSTEM“. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). Provedbom projekta osigurat će se jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a, unaprijediti će se kapaciteti organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a. Također, unaprijediti će se suradnja organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a, te će se povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji s naglaskom na djecu i mlade.

325952822_938826713701125_5890230953972070528_n

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, tehnička je pomoć tijekom provedbe projekta s ciljem povećanja korištenja sredstava EU fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Agencije ZADRA NOVA te kontinuiranom podrškom javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata te jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja u pripremi i provedbi projekata.

325590653_3275681142653341_7876235424300613069_n

Osim radionica, u sklopu projekta AgroSTEM, održati će se i online „AgroSTEM sajam“ koji će uključiti 20-ero djece osnovnoškolske dobi sa područja Općine Zemunik i grada Benkovca, kao i 10 studenata Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu, koji će pod mentorstvom članova Udruga uključenih u ovaj projekt i predstavnika Veleučilišta osmisliti i organizirati online sajam karakterističnih proizvoda za Ravne kotare i Dalmatinsku zagoru. Također, prezentirati će se proizvodi minimalno 10 OPG-ova, te poljoprivredni proizvodi i rukotvorine karakteristične za ruralne dalmatinske krajeve. Svrha ove aktivnosti je podizanje razine svijesti OPG-ova o mogućnostima i potencijalima koje STEM alati pružaju u njihovom poslovanju. Na sajmu će se izložiti i oprema nabavljena  u sklopu radionica Korištenje brzih terenskih metoda i inovativnih alata u poljoprivredi kako bi se sudionike sajma dodatno educiralo te populariziralo STEM područje poljoprivrede.

325860538_476222181372017_618529941007177620_n

Informacije o projektu i projektnim aktivnostima dostupne su na web platformi projekta AgroSTEM (http://agrostem.hr/), te na društvenim mrežama, facebook i instagram stranici projekta (AgroStem, agro.stem), te na web stranicama i društvenim mrežama korisnika Udruge za ruralni razvoj Ravni kotari i projektnih partnera.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za ruralni razvoj Ravni kotari

zadnji logo