PREUZMI EDUKATIVNU BROŠURU “Plasman proizvoda na tržište”

  • 1

PREUZMI EDUKATIVNU BROŠURU “Plasman proizvoda na tržište”

mali poduzetnici

U sklopu projekta „Mali poduzetnici“ Udruge CINAZ kreirana je edukativna brošura „Plasman proizvoda na tržište“. Cilj brošure je unaprijediti znanja učenika o marketingu, brendiranju i osnovama financijske pismenosti kako bi što bolje plasirali svoje proizvode na tržište. Publikaciju su kreirali učenici učeničke zadruge Solidus iz Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole Zadar zajedno s mentoricom i profesoricom Sandrom Bijelić Pajović.

Glavni je cilj projekta “Mali poduzetnici” povećati poduzetničke aktivnosti i unaprijediti poduzetničke kompetencije djece i mladih iz osam odgojno-obrazovnih ustanova na području Grada Zadra, Zadarske i Šibensko-kninske županije.

Projekt je usmjeren na osnaživanje i poticanje osnivanja učeničkih zadruga u osnovnim i srednjim školama s područja grada Zadra, otoka Ugljana, Dugog otoka, otoka Murtera, Grada Obrovca, Općine Lišane Ostrovičke i Grada Knina. Cilj projekta ostvarit će se provedbom kreativnih radionica za izradu dekorativnih i uporabnih predmeta, izradomedukativnog materijala, unaprjeđenjem znanja o marketinga, brendiranju i financijskoj pismenosti, terenskim posjetima poduzetničkom inkubatoru u Zadru i predstavljanjem učeničkih zadruga na javnim manifestacijama u Zadru.

Partneri u projektu su Grad Zadar, šest osnovnih i dvije srednje škole: OŠ Šime Budinić, OŠ Valentin Klarin Preko, OŠ Petar Lorini Sali, OŠ Ivan Goran Kovačić Lišane Ostrovičke, OŠ Murterski škoji Murter, OŠ Dr. Franje Tuđmana Knin, Srednja škola Obrovac, Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar. Suradnici u projektu su poduzetnički inkubator Inovativni Zadar d.o.o., Srednja škola Stanka Ožanića i Udruga Ravni kotari.

Projektom „Mali poduzetnici“ CINAZ s partnerima želi pridonijeti rješavanju problema slabe razvijenosti poduzetničkih aktivnosti, učeničkih zadruga i kreativnih potencijala djece i mladih na području Grada Zadra, Zadarske i Šibensko-kninske županije. Projekt je dobio financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za školsku godinu 2021./2022.

Edukativnu brošuru „Plasman proizvoda na tržište“ možete preuzeti na mrežnoj poveznici:OVDJE

Tekst preuzet s stranica udruge CINAZ