ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA Suvremena znanja stigla u Ravne kotare i Dalmatinsku zagoru

  • 0

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA Suvremena znanja stigla u Ravne kotare i Dalmatinsku zagoru

Nakon dvije godine provedbe u Zavičajnom muzeju Benkovac održana je završna konferencija projekta »AgroSTEM«. Provedba je započela 18. svibnja 2021. godine te je financiran iz Europskog socijalnog fonda s 243.288,39 eura bespovratnih sredstava gdje je glavni cilj projekta bilo osigurati jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a i unaprijediti kapacitete organizacija civilnog društva za provedbu programa u spomenutom području. Osim toga, jedan od ciljeva, bio je i unaprjeđenje suradnje organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih i visokoobrazovnih institucija u ovom području te povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji s naglaskom na djecu i mlade.
347103623_146316264999434_4536387660468203313_n

Osim korisnika Udruga za ruralni razvoj “Ravni kotari”, na konferenciji su sudjelovali i partneri Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu, Zajednica tehničke kulture ZADAR, Udruga Mali koraci Benkovac i Općina Zemunik Donji, predstavnici Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA koji su pružali tehničku pomoć tijekom pripreme i provedbe projekta, volonteri, korisnici projekta OPG-ovi i osnovnoškolci, mediji, te predstavnici raznih lokalnih i regionalnih institucija.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta tijekom dvije godine provedbe, održivost projekta u budućnosti te je održana panel rasprava na kojoj su sudjelovali partneri, na temu „Kako smo projektom AgroSTEM utjecali na promjene o STEM znanjima?”.

347232434_1357449021470546_339898046706806620_n

Marta Pintur Bosna, istaknula je kako je jako zadovoljan činjenicom da su se uspješno provele sve aktivnosti projekta unatoč činjenici što se dobar dio provedbe projekta nalazio u periodu COVID pandemije.

„Ovim se putem zahvaljujem svima koji su bili dio projekta, prvom voditelju Dariju Vištici, partnerima, učenicima, studentima i OPG-ovima koji su redovito sudjelovali na radionicama projekta. Posebno zahvala zaposlenicama agencije Zadra NOVA Larisi Maruni i Martini Vukašini bez čije pomoći ne bismo uspješno proveli sve aktivnosti projekta. Unatoč poteškoćama na zadovoljstvo svih dionika projekt je vrlo prepoznat i uspješno proveden. Vjerujem da je ovo samo početak uspješnih suradnji svih članova projektnog tima, istaknula je Pintur Bosna.

347402202_256452093572315_1317072320227360480_n

Zaključeno je da se provedbom projekta AgroSTEM stvorila nova perspektiva za buduće projekte koji imaju za cilj razviti ruralno područje i podignuti kvalitetu života populacije ruralnog kraja, te da se ostvario glavni cilj projekta kojim su organizacije civilnog društva ojačale svoje kapacitete za popularizaciju STEM-a među djecom i mladima i općom populacijom.

Voditeljica projekta Marta Pintur Bosna istaknula je važnost korištenja suvremenih tehnologija u poljoprivredi i mogućnosti koje iste pružaju u poboljšanju i promociji proizvodnje.

OPG Doris Ćusa, OPG Vjerica Sekulić i OPG Butić izložili su i svoje proizvode, te predstavili sudionicima konferencije svoje proizvode.

347272429_728103829107054_5258444320564885265_n

Uz prezentaciju proizvoda pokazali su i usvojena znanja koja su odmah povezali s promocijom svojih proizvoda i usluga. Tako nam je OPG Vjerica Sekulić prezentirala kako je povezala bar kod na svojoj posjetnici sa stranicom projekta agroste.hr na kojem se nalazi tržnica s domaćim proizvodima i na koju se moglo slobodno priključiti i svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači.

Treba istaknuti da je upravo kroz projekt AgroSTEM Veleučilište Marko Marulić u Kninu dobilo vrijednu opremu (laboratorijsku i terensku opremu) koja će se koristiti za bolje obrazovanje njihovih studenata, ali je dostupna i široj javnosti, kao što je primjerice, analiza maslinovog ulja za lokalne OPG-ove kako bi znali sustavno raditi na poboljšanju kvalitete. Tako se na najbolji mogući način povezao STEM i poljoprivreda!

347410882_186198627294815_8926276208086263156_n

No iako projekt službeno završava svatko tko želi naučiti o STEM-u može pristupiti i platformi na linku.

Pozivamo sve zainteresirane OPG-ove da se priključe platformi gdje u rubrici naziva registracija prijavljujete svoj OPG. Nakon završene registracije dobit ćete povratne informacije za daljnje korake.

U sklopu platforme nalazi se aplikacija koja se otvara preko platforme (ne kao inače preko trgovine) gdje će se prezentirati proizvodi i usluge. Aplikacija sadrži online tržnicu gdje se nalaze trenutni registrirani OPG-ovi.

Cilj je da se svim prijavljenim proizvođačima putem platforme podigne vidljivost te da marketinški nastupate kao cjelina u kojoj svatko ima svoju vrijednost, autentičnost i posebnost.

Uz to na platformi je dostupan priručnik u digitalnom obliku koji sadrži sve materijale radionica. Koga zanima programski jezik Python, digitalni marketing, osnove pedagoških vještina na jednom mjestu ima vrlo vrijedan edukativan materijal koji sadrži videozapise svih radionica kao i ppt prezentacije.

347224911_624426789708507_525523620584808732_n

Korisnik projekta Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (UP.04.2.1.10.0021) za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Osim Udruge za ruralni razvoj Ravni kotari koja je prijavitelj, partneri na projektu su i Veleučilište „Marko Marulić” u Kninu, Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci”- Benkovac, Zajednica tehničke kulture Zadarske županije i Općina Zemunik Donji. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kao Upravljačko tijelo u postupku odabira projekta u okviru otvorenog trajnog Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”, Odlukom o financiranju dodijelilo je iznos od 243.288,39 eura bespovratnih sredstava za projekt „AgroSTEM”. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

347131259_2569164340057651_448144100690855852_n

Provedbom projekta osigurat će se jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a, unaprijedit će se kapaciteti organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a. Također, unaprijedit će se suradnja organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a, te će se povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji s naglaskom na djecu i mlade.

Sadržaj publikacije/objave isključiva je odgovornost Udruge za ruralni razvoj Ravni kotari.


  • 0

ODRŽANA KONFERENCIJA „Pametna sela – EU koncept razvoja ruralnih područja“

Jučer je u Zadru održana konferencija “Pametna sela” u organizaciji Zadarska županija i eurozastupnika Tomislav Sokol
Na panelu je sudjelovala i voditeljica projekta Marta Pintur Bosna koja je okupljenima prezentirala projekt AgroStem koji se savršeno uklapa u definiciju pametnih sela💪💪💪💪🖥️🖥️🖥️
329961129_1349309538969815_664040664977187306_n

U organizaciji Zadarske županije i Ureda zastupnika u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislava Sokola u Zadru je održana konferencija „Pametna sela – EU koncept razvoja ruralnih područja“. Sudionicima su se uvodno obratili Božidar Longin, župan Zadarske županije, Branko Dukić, gradonačelnik grada Zadra, Šime Erlić, ministar regionalnog razvoja i fondova EU, Zdravko Tušek, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, putem video poruke Dubravka Šuica, potpredsjednica Europske komisije te zastupnik Tomislav Sokol.

„Ruralna područja i otoci suočeni su s nizom izazova poput depopulacije, skromnog tržišta rada, nedostatka zdravstvene i obrazovne infrastrukture te nedostatka ostalih usluga. Mišljenja sam da digitalne tehnologije imaju sposobnost radikalne transformacije nedostataka s kojima se ruralna područja suočavaju u pogledu udaljenosti i male gustoće naseljenosti. Stoga je jedan od mojih ciljeva promoviranje i zalaganje za smanjenje razlika između regija uz pomoć dostupnih europskih fondova, programa i inicijativa s posebnim naglaskom na ruralna područja koja imaju ključnu ulogu u 21. stoljeću. Kao potpredsjednik Međuskupine Europskog parlamenta za ruralna, planinska i udaljena područja i pametna sela (RUMRA&Smart Villages), nastojim osvijestiti lokalne i regionalne aktere o prednostima koje koncept pametnih sela donosi, a s ciljem ravnomjernog razvitka svih ruralnih područja naše zemlje“ – istaknuo je zastupnik Sokol.

330209888_502723975339202_2582618577392923019_n

„U trenutnom programskom razdoblju Hrvatska na raspolaganju ima gotovo 25 milijardi EUR te taj iznos predstavlja jedinstvenu priliku koja mora pridonijeti modernizaciji i rastu gospodarstva te društvenom i ravnomjernom razvoju Hrvatske. Europska sredstva koja se izdvajaju za poboljšanje kvalitete života i infrastrukture u slabije razvijenim područjima ključna su za demografsku revitalizaciju područja koja su izgubila stanovništvo zbog gospodarskih i drugih razloga. Sustavnim provođenjem investicija uz pomoć europskih sredstava u bolju prometnu povezanost, širokopojasnu infrastrukturu te dostupnost zdravstvenih i obrazovnih usluga, ruralna područja i otoke možemo učiniti privlačnim i po prilikama za poslovne uspjehe i za život bolji od gradskog“ – zaključio je zastupnik Sokol.

Župan Božidar Longin u uvodu je  istaknuo da je u Zadarskoj županiji primjetan sve veći trend doseljavanja na sela iz urbanih sredina:

„Upravo je koncept pametnih sela, izuzetno poželjan i hvalevrijedan projekt. Kreirati strateške aktivnosti u suradnji s jedinicama lokalne samouprave; jer, realno, upravo oni su ti koji najbolje mogu osluhnuti potrebe svojih žitelja; koje će kroz primjenu moderne tehnologije unaprijediti život seoskog stanovništva, potaknuti razvoj održive poljoprivrede te povećati turističku konkurentnost, korak je koji bi mogao omogućiti opći gospodarski rast čitave županije te sretniji i ugodniji život naših stanovnika.  Zadarska županija radi upravo u tom smjeru gotovo od svoga osnutka. U poslijeratnom vremenu stavljali smo naglasak na obnovu komunalne infrastrukture; osobito prometnica i školskih zgrada, vodovodizaciju i dr. Danas se radi sve više na osiguravanju bolje dostupnosti zdravstvenih ustanova. Spomenut ću npr. projekt telemedicine.  Prednosti moderne tehnologije sve više se koriste u svakodnevici i upravo zato sve je više aktivnosti koje stvaraju takve životne uvjete da se razlike između života na selu i u gradu sve više smanjuju.“- rekao je župan Longin.

Ministar regionalnog razvoja i EU fondova Šime Erlić upozorio je na činjenicu kako se zbog globalne krize razvijaju drugačiji trendovi u društvu te doprinose da ljudi na drugačiji način promišljaju život te se sve više odlučuju za drugačiji tip života, upravo onaj na selu.

„Mi moramo sa svojim mjerama, odnosno politikama odgovoriti na te nove izazove te približiti ta područja upravo mladim ljudima, obiteljima kako bi mogli živjeti pod sličnim, ili jednakim uvjetima kao što mogu živjeti ljudi u urbanijim središtima barem što se tiče osnovne infrastrukture. Naravno da to nije jednostavno. U Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova imamo cijeli niz dostupnih instrumenata kojima ulažemo sredstva i u ruralna područja. Mi ih klasificiramo drugačije te to nazivamo potpomognuta područja, brdsko-planinska i otoci te na takav način prepoznajemo različita područja u RH sa svim njihovim specifičnostima. Cilj je isti, u ta područja se ulaže cijeli niz mjera infrastrukture iz EU fondova i činjenica je da se to događalo posljednjih nekoliko godina. Područje Zadarske županije bilo je poprilično uspješno u povlačenju sredstava iz EU, oko 500 milijuna eura različitih projekata je povučeno i realizirano diljem ove županije. Dobar dio tih sredstava je završio u ruralnim krajevima. Međutim, potrebe su puno veće te vjerujem da će se u slijedećoj financijskoj omotnici koja je ispred nas realizirati još cijeli niz projekata koji će pokrenuti novi investicijski ciklus, a nama u ministarstvu jedna od temeljnih politika i premisa jest da dobar dio tih sredstava završi upravo na područjima koja nisu urbana, koja nisu razvijena, kako bi se taj standard života što je više moguće izjednačio s onim koji je prisutan u razvijenijim središtima, a prije svega u gradovima. Dobro je da se o ovome govori te da promišljamo i progovaramo o konceptu života u selima za budućnost koja je ispred nas“, poručio je Erlić.

330335383_929259414931294_8829297027678409545_n

U sklopu konferencije održana je i panel rasprava na temu “Pametna sela – mogućnosti i dosadašnje prakse u RH”. Sudionici panela su bili: Tomislav Bulić, gradonačelnik Grada Benkovca, lvica Šarić, načelnik Općine Zemunik Donji, Marina Dujmović Vuković, ravnateljica ZADRA NOVA- Agencije za razvoj Zadarske županije, Ivica Pintur, ravnatelj AGRRA- Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije, Ivan Čupić, voditelj FLAG Lostura te Marta Pintur Bosna, dopredsjednica i voditeljica ureda Udruge za ruralni razvoj Ravni kotari. 

 Tekst je preuzet s https://www.zadarska-zupanija.hr/novosti/item/3891-%E2%80%9Epametna-sela-%E2%80%93-eu-koncept-razvoja-ruralnih-podru%C4%8Dja%E2%80%9C?fbclid=IwAR1d3eWtZiXPk3ivubNRZaOR5Lw1FOHuDbXHnsYxvhKHqtjzHVxji7a6TDg

Projekt “AgroSTEM” financiran je sredstvima Europske Unije, iz europskog socijalnog fonda 2014.-2020.
Objava je isključiva odgovornost Udruga za ruralni razvoj “Ravni kotari”
Foto Žeminea Čotrić

 

 

 


  • 1

NA OPG-U BUTIĆ SVAKODNEVNO DOLAZE AUTOBUSI S TURISTIMA

fotka 8

Vožnju u traktoru, uživanje u autohtonim jelovnicima i seoskom ambijentu sve uz veselog domaćina Antu možete i danas na staru godinu doživjeti na OPG-u izletištu Butić.

U malom ravnokotarskom mjestu i danas 31.12.2022. pristižu autobusi turista, pitate se kako ovaj OPG prkosi sezonalnosti i na koji način privlači goste?

Uz predani rad članovi OPG-a godinama sami rade na promociji svoje ponude posjećujući sve relevantne turističke sajmove.

Priznanje za svoj rad dobili su ove godine na 25.međunarodnoj akciji „Za novu kvalitetu u turizmu“. Prestižna Zlatna prizma u kategoriji eko i etno turizma od sada ponosno stoji u konobi OPG-a izletišta Butić.

Ono što je najveća vrijednosti predanog rada članova OPG-a posebno mladog Ante Butića je što on pokreće i povezuje sve dionike lokalnog turizma sve sa ciljem kolektivnog uspjeha Ravnih kotara i obale.

fotka 5

„Od prvog dana ulaska u našu udrugu Ante je bio otvoren za sve suradnje preko kojih se radi na podizanju vidljivosti ruralne destinacije. Oduševio nas je inovativnošću, predanošću poslu i komunikativnošću. Radili smo na nekoliko velikih projekata zajedno, Ante se rado priključio radu naših kolega iako se neki direktno ne naslanjanju na njegov teritorij Općine Briševo on je poticao zajedničku suradnju. Mislim da smo idealno kliknuli jer imamo zajednički cilj, a to je da Ravni kotari i zadarsko zaleđe mora postati prepoznato na svim poljima, kazala je Marta Pintur Bosna iz udruge za Ruralni razvoj Ravni kotari.

ftoka 6

 

Ante Butić je danas uz pomoć svojih partnera iz Slovenije uspio realizirati da danas budu otvorena četiri hotela u Zadru u kojima trenutno boravi 630 gostiju.

„Turizam mora poticati razvoj cijele lokalne zajednice, nije svrha da samo ja dobro radim, cilj je da cijelo mjesto funkcionira kao cjelina. Ono što nemam ja u ponudi pružiti će drugi turistički subjekt. Mi kroz naš OPG jako puno radimo na promociji aktivnog turizma, odlaskom na sajmove, povezivanjem s ključnim dionicima u turizmu, i time ne promoviram samo svoj OPG već i cijelu Zadarsku regiju, rekao je Ante Butić.

fotka 10

U šali zna reći da Briševo još nije ucrtano u turističke karte ali da se za nekolikog godina očekuje da će postati mala Opatija.

Na samu novu godinu 1.1.2023. u suradnji s TZ-om Nin gosti obilaze ninsku rivijeru i potom odlaze na OPG Butić. Nakon Briševa gosti preko Benkovca odlaze u Biograd gdje se za Slovenski vikend  organizira jedan od većih koncerta van sezone.

Gosti kroz bogat program obilaze zadarsko zaleđe i obalu, povezuje se autohtonost ruralne destinacije i raznolikost obalne ponude.