Upotrebe pesticida – Edukacija

  • 0
upotreba psticida

Upotrebe pesticida – Edukacija

Category : Projekti

Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari u suradnji s učilištem Faros organizirala je set edukacija o „Održive upotrebe pesticida, za dobivanje iskaznice profesionalnog korisnika“ u periodu od ožujka do svibnja 2016.
Do sada smo organizirali šest ciklusa edukacija kroz koje je prošlo preko 200 kandidata koji su uspješno položili edukaciju