PROJEKT AGROSTEM Budućnost poljoprivrede je u educiranju mladih

  • 0

PROJEKT AGROSTEM Budućnost poljoprivrede je u educiranju mladih

Category : Novosti , Projekti

RADIONICE 1

Hrvatska, turistička zemlja s ogromnim poljoprivrednim potencijalom. I dok s jedne strane hrvatski turizam prati tehnološke inovacije u jačanju i poticanju turističke usluge i kvalitete, s druge pak strane poljoprivreda kao da ne ide u korak s vremenom. No, da li je to zaista tako i ako je, upravo kroz projekt AgroSTEM, promijenit će se aktualna slika današnje poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Projekt „AgroSTEM” otpočeo je 18. svibnja 2021. godine. Korisnik Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (UP.04.2.1.10.0021) za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Osim Udruge za ruralni razvoj Ravni kotari koja je prijavitelj, partneri na projektu su i Veleučilište „Marko Marulić” u Kninu, Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci”- Benkovac, Zajednica tehničke kulture Zadarske županije i Općina Zemunik Donji.

RADIONICE 2

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kao Upravljačko tijelo u postupku odabira projekta u okviru otvorenog trajnog Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”, Odlukom o financiranju dodijelilo je iznos od 243.288,39 eura bespovratnih sredstava za projekt „AgroSTEM”. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). Provedbom projekta osigurat će se jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a, unaprijedit će se kapaciteti organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a. Također, unaprijedit će se suradnja organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a, te će se povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji s naglaskom na djecu i mlade.

I upravo s naglaskom na djecu i mlade, u sklopu projekta AgroSTEM, održavaju se online radionice Programiranja za zainteresirane polaznike različitih dobnih skupina. Krajnji korisnici projekta AgroSTEM su djeca osnovne škole Zemunik i Benkovac, studenti Veleučilišta „Marko Marulić” u Kninu, te OPG-ovi s područja Zadarske i Šibensko-kninske županije.

RADIONICE 3

Zanimljive i interaktivne radionice imaju za cilj upoznati polaznike s naprednim programskim jezikom PYTHON te uključuju rad na manjim programskim/hardverskim projektima na temu ruralnog razvoja. Stečena znanja primjenjivat će se u izradi aplikacije, koja će sadržavati online tržnicu proizvođača hrane (OPG-ova), smještajne jedinice kao i aktualne događaje u ruralnim sredinama, te će biti dostupna na web platformi AgroSTEM.

Tehnologija u poljoprivredi uzbudljiva je nova granica ruralnog razvoja i upravo iz tog razloga potrebna je dodatna edukacija kako ju što pravilnije koristiti i iskoristiti u budućnosti te na taj način postati što produktivniji i konkretniji na tržištu.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA tehnička je pomoć tijekom provedbe projekta, s ciljem povećanja korištenja sredstava EU fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Agencije ZADRA NOVA te kontinuiranom podrškom javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata te jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja u pripremi i provedbi projekata.

 

Tekst preuzet s https://www.057info.hr/print/2023-02-17/buducnost-poljoprivrede-je-u-educiranju-mladih

RADIONICE 4