PROJEKT AGROSTEM Postupak jednostavne nabave inforamtivnih LCD kioska

  • 0

PROJEKT AGROSTEM Postupak jednostavne nabave inforamtivnih LCD kioska

Category : Novosti , Projekti

JAVNA NABAVA

Naručitelj Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari, OIB: 35608424484, pokrenuo je postupak jednostavne nabave u sklopu projekta  „AgroSTEM” (UP.04.2.1.10.0021), iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., za nabavu informativnih LCD kioska (evidencijski broj nabave: Nabava 1).

Ovim putem Vas pozivamo na dostavu ponuda za nabavu informativnih lcd kioska.

Prilikom izrade ponude, vrlo je važno zadovoljiti odredbe svih članaka u Pozivu.

Rok za dostavu ponude: 24. veljača. 2023. u 15:00 sati.

U slučaju nemogućnosti dostavljanja ponude ljubazno Vas molimo da se očitujte o istome, i navedete razlog nedostavljanja ponude.

Ponudu dostaviti na e-mail: udrugazaruralnirazvojrk@gmail.com

     DZN-Nabava-opreme.doc 17.2.2022.

        PRILOG-1-Ponudbeni-list

 

zadnji logo