ODLUKA O ODABIRU: Nabava opreme za terensku nastavu i laboratorijskih pomagala za terensku nastavu

  • 0

ODLUKA O ODABIRU: Nabava opreme za terensku nastavu i laboratorijskih pomagala za terensku nastavu

Category : Novosti , Projekti

JAVNA-NABAVA-300x130
Naručitelj Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari, OIB: 35608424484, pokrenuo je  ponovljeni postupak javnog nadmetanja, objavljen 07.09.2022.,  za nabavu informativnih LCD  kioska, opreme za terensku nastavu i laboratorijskih pomagala za terensku nastavu unutar projekta „AgroSTEM”. Evidencijski broj nabave: Nabava 1.
 
Pregledom i ocjenom pristigle dokumentacije ponuditelja Pinova d.o.o., povjerenstvo je utvrdilo kako ponude za Grupu 2 (Oprema za terensku nastavu) i Grupu 3 (Laboratorijska pomagala za terensku nastavu)  zadovoljavaju uvjete iz DzN-e i prema kriteriju odabira ponuda, donesena je odluka o prihvaćanju (odabiru) .
U prilogu odluke o odabiru.
RADIONICE 4