Category Archives: Projekti

  • 0

PROJEKT AGROSTEM “Potpisani sporazumi o pratnerstvu”

Category : Projekti

objava fejs 1
U okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a“, UP.04.2.1.10.0021, 14. srpnja 2021. godine Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta s nositeljem Udruga za ruralni razvoj “Ravni kotari” potpisali su predstavnici Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu, Udruga “Mali koraci”, Zajednica tehničke kulture Zadarske županije i Općina Zemunik Donji.
objava fejs 2

Provedba projekta „AgroSTEM“ započela je 18. svibnja 2021. godine i trajat će 24 mjeseca. Nositelj projekta je Udruga za ruralni razvoj »Ravni kotari«, a regionalni koordinator ZADRA NOV-a pruža tehničku pomoć projektu u pisanju i provedbi koji je omogućio projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere.
Projekt se u 100-postotnom iznosu financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.833.056,40 kuna.
objava fejs 3

Navedenim projektom osigurat će se jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva kroz aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a. Unaprijedit će se suradnja organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih i visokoobrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a te će se povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji s naglaskom na djecu i mlade.
Više o svim aktivnostima projekta možete vidjeti na službenim kanalima društvenih mreža

https://www.facebook.com/search/top?q=agrostem
https://www.instagram.com/agro.stem/

Vidljivost ove obajave vrijedi i za Udrugu “Mali koraci” iz Benkovca jer ista ne posjeduje web stranicu.


  • 0

U Ravnim kotarima učit će se o STEM znanjima

fotka agrostem 1
Udruga za ruralni razvoj »Ravni kotari« je nakon sedam godina svoga rada uspjela realizirati projekt s kojim možemo direktno djelovati na promjenu u ruralnom prostoru Zadarske županije. Veliku pomoć u pisanju i provedbeni pružila nam je Razvojna agencija Zadra Nova, kazala je voditeljica ureda i dopredsjednica Udruge Marta Pintur Bosna, sudjelujući na početnoj konferenciji projekta »AgroSTEM« koja je održana u Poljoprivrednoj zadruzi Maslina i vino (MasVin) u Polači. Na kondferenciji su predstavljeni ciljevi i način provedbe projekta.
Provedba projekta »AgroSTEM« započela je 18. svibnja 2021. godine i trajat će 24 mjeseca. Korisnik projekta je Udruga za ruralni razvoj »Ravni kotari«, u suradnji s regionalnim koordinatorom ZADRom NOVom. Partneri su: Veleučilište »Marko Marulić« Knin, Udruga za djecu, mlade i obitelj »Mali koraci« – Benkovac, Zajednica tehničke kulture Zadarske županije i Općina Zemunik Donji.
foto agrostem 2

Plasiranje sadržaja na veću razinu
STEM znanja su znanja budućnosti, to su znanja koja su potrebna cijeloj Hrvatskoj i Ravnim kotarima. Cilj projekta je da se ojačaju kapaciteti civilnog sektora o STEM znanjima, koja će ta znanja prenositi djeci i mladima u ruralnoj sredini. Projektom će se stvoriti suradnja između civilnog, javnog i znanstvenog sektora s ciljem STEM-izacije ruralnog područja. Želi se ovim projektom ciljanu skupinu i širu javnost osvijestiti koliko je potrebno biti u koraku s svjetskim trendovima u obrazovanju, posebice zanimanjima koja su iznimno tražena. Vjeruje se da će se projektom AgroSTEM ruralnom prostoru Zadarske županije pružiti nova znanja koja će poljoprivrednu proizvodnju, turizam i dodatne sadržaje plasirati na veći nivo.
Agencija ZADRA NOVA je u suradnji s prijaviteljem i partnerima pripremila i prijavila projekt te će sudjelovati i u njegovoj provedbi. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere.

– »ZADRA NOVA« je regionalni koordinator i imamo projekt koji je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Taj nam projekt omogućuje da javno pravnim tijelima pomažemo u pripremi i provedbi projekata, tako i u ovom. Kao što se vidi, i Zajednica tehničke kulture i Općina Zemunik partneri su na ovom projektu, zatražili su od nas tehničku pomoć i slijedom toga mi smo se uključili i pripremili projekt zajedno s njima, kao i sa svim ostalim partnerima te sad jednako tako pomažemo i u provedbi. Projekt »ZADRA NOVA ZA VAS« izuzetno nam je važan jer upravo kroz taj projekt smo dobili mogućnost što više i kvalitetnije pomagati svim javno pravnim tijelima na području Zadarske županije, kazala je ravnateljica ZADRe NOVe Marina Dujmović Vuković.

Korištenje tehnologije u poljoprivredi
Provedbom projekta osigurat će se jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a (STEM skraćeno od science, technology, engineering i mathematics ili u prijevodu znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika) te će se unaprijediti kapaciteti organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a. Također, unaprijedit će se suradnja organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a te će se povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji s naglaskom na djecu i mlade.
– Osnovno polazište našeg projekta je problem nedovoljnog prihvaćanja, a samim time i nedovoljnog korištenja tehnologije u razvoju poljoprivrede. Također, možemo reći, iako postoji puno potencijala i puno zainteresiranih strana, još uvijek je nedovoljno razvijena suradnja između relevantnih dionika, institucija. Prema tome, još uvijek nije razvijen jedan cjeloviti program za popularizaciju STEM-a kao pokretača ruralnog razvoja, naglasio je Dario Vištica, voditelj projekta AgroSTEM, dodajući kako će ovim projektom to promijeniti, odnosno riješiti taj problem.
– U odnosu na trenutačno stanje, učinit će se dva ključna iskoraka, a to je ojačati kapacitete OCD-a koji su uključeni u projekt kako bi stečena znanja sustavno prenosili na dionike iz ruralnih sredina, posebice djecu i mlade kao nositelje ruralnog razvoja te predstavnike OPG-ova, rekao je Vištica.
Projekt se u 100-postotnom iznosu financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.833.056,40 kuna.

izvor Zadarski list.


  • 0

PROJEKT AgroSTEM Jednostavna nabava marketinškog stručnjaka

Category : Projekti

JAVNA NABAVA
Naručitelj Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari, OIB: 35608424484, pokrenuo je postupak jednostavne nabave marketinškog stručnjaka za marketinšku kampanju unutar projekta „AgroSTEM“ (Vukovarska 3D, 23000 Zadar), evidencijski broj nabave: 2/21 te ovim putem pozivamo gospodarske subjekte na dostavu ponuda. Za dodatne informacije potrebno je poslati upit na mail: udrugazaruralnirazvojrk@gmail.com


  • 0

PROJEKT AgroSTEM Jednostavna nabava dizajna i promotivnih materijala

Category : Projekti

JAVNA NABAVA

Naručitelj Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari, OIB: 35608424484, pokrenuo je postupak jednostavne nabave, u predmetu nabave Usluge dizajna i tiska promotivnih materijala i izrade i dizajna vizualnog identiteta unutar projekta „AgroSTEM“ (Vukovarska 3D, 23000 Zadar), evidencijski broj nabave: 1/21 te ovim putem pozivamo gospodarske subjekte na dostavu ponuda. Za dodatne informacije potrebno je poslati upit na mail: udrugazaruralnirazvojrk@gmail.com


  • 0

  • 0
nup_28_08_20_ (14 of 16)

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „NAUČI, USAVRŠI, POKRENI“

Category : Novosti , Projekti

Danas 28. kolovoza 2020 u Benkovcu je održana završna konferencija projekta „Nauči, usavrši, pokreni“
Ukupna vrijednost projekta ˝Nauči, usavrši, pokreni˝ iznosi 1.281.413,60 kn. Nositelji projekta je Grad Benkovac. Izvori financiranja Europski socijalni fond : 100% sredstva Europske unije . Razdoblje provedbe projekta je od 03.09.2018. do 03.09.2020. Partneri na projektu su Udruga „Mali koraci“ i Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari.
nup_28_08_20_ (10 of 16)
Projekt je imao za cilj povećati mogućnosti za zapošljavanje, smanjiti socijalnu isključenost te povećati ekonomsku stabilnost, obrazovnog sustava te poboljšati kvalitetu života. Projekt je doprinio razvoju ljudskih potencijala kroz razvoj interpersonalnih vještina i znanja. U sklopu projekta održane su verificirane radionice za uzgajivač povrća, uzgajivač ljekovitog i aromatičnog bilja, proizvođače alkoholnih i bezalkoholnih pića te edukaciju o funkcioniranja i vođenju poslovanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te motivacijsko – komunikacijsku radionice.
Okupljenim se u ime grada Benkovca obratio gradonačelnik Tomislav Bulić koji je istaknuo koliko su ovakvi projekti važni jer educiraju i potiču na razvoj lokalnih OPG-ova koji su ključan nositelj gospodarskog rasta Bukovice i Ravnih kotara.
Gradonačelnik je uputio polaznike na važnost korištenja mjera za ruralni razvoj, pomoću kojih mogu poboljšati svoje poslovanje ,lakše plasirati proizvode na tržište i ostvariti maksimalan poduzetnički potencijal s kojim možemo pokrenuti Ravne kotare.
nup_28_08_20_ (15 of 16)

Ispred nositelja projekta Grada Benkovca ostvarene projekte aktivnosti predstavila je prva voditeljica projekta Amanda Čerina dok je ciljeve i rezultate projektnih aktivnosti predstavila Marta Pintur Bosna financijski koordinator projekta ispred Udruge za ruralni razvoj Ravni kotari. Program završne konferencije vodila je Josipa Rubelj ispred partnera na provedbi projekta udruge Mali koraci Benkovac.
Marta Pintur Bosna istaknula je važnost nedavno održanog okruglog stola u sklopu ovog projekta „Kako je COVID 19 utjecao na lokalnu poljoprivredu i proizvodnju hrane“ jer je isti poručio da područje Ravnih kotara i u ovim neizvjesnim vremenima ima velik potencijal, a da je COVID 19 pozitivno utjecao na percepciju kupca o važnosti konzumacije lokalne hrane.
Polaznicima radionica u sklopu ovog projekta voditelj projekta Manolo Jure Birkić i predstavnici učilišta Virtus podijelili su završne diplome za verificirane edukacije uzgajivača aromatičnog i ljekovitog bilja, prerađivač alkoholnih i bezalkoholnih pića i za voditelja OPG-a.

Marijan Tomac suradnik na projektu u svojstvu predavača istaknuo je važnost edukacija u poljoprivredi koje mogu pomoći obiteljima da stvore dodatan izvor prihoda na svojim OPG-ovima.
Polaznik Predrag Vrkić iz Nadina izložio je u sklopu konferencije proizvode koje proizvodi na svojem OPG-u, a koje je dodatno oplemenio koristeći upravno znanjima stečena kroz edukacije na ovom projektu i pokazao prve rezultate projekta – pozitivan utjecao na lokalnu poljoprivrednu proizvodnju i plasman proizvoda.


  • 0
fotka 1

Održan okrugli stol “Kako je COVID 19 utjecao na poljoprivredu i lokalnu proizvodnju hrane?

Category : Novosti , Projekti

Okrugli stol na temu “Kako je COVID 19 utjecao na poljoprivredu i lokalnu proizvodnju hrane? Nedostaci i prednosti”, održan je 10. kolovoza u Benkovcu (Zavičajni muzej), u sklopu projekta “Nauči, usavrši, pokreni”.
Svijest kupaca za vrijeme pandemije se promijenila i usmjerila prema domaćem, zdravom proizvodu koji ima neusporedivo veću emotivnu i nutricionističku vrijednost pored uvoznog proizvoda. Stoga je cilj ovog okruglog stol bio istaknuti važnost proizvodnje i konzumacije lokalne autohtone hrane.
fotka 2
Prilika za plasman domaćih proizvoda
Kroz izlaganja i diskusije na okruglom stolu govorilo se o tome kako je trenutna situacija s koronavirusom prilika za smjernice pomoću kojih se može uspješno zadržati dugoročna kvaliteta i plasman domaćih proizvoda te osvijestiti domaće proizvođače o važnosti kvalitetnog vizualnog identiteta proizvoda.
fotka 3
Uz to, istaknulo se koliko je važno kroz ruralni turizam prezentirati lokalnu hranu i proizvode, osvijestiti poljoprivrednike o važnosti i digitalnih platformi i mreže u svrhu stvaranja osobnog ali i zadružnog marketinga sve u cilju da se što prije stvori zajednički brend poljoprivrednih proizvoda Ravnih kotara.

Predavači na okruglom stolu si bili Nedo Pinezić, Ivana Maršan Jukić, Dominik Sikirić te Ivan Čupić.

Program je osmislila Marta Pintur Bosna koja je istaknula kako je unatoč krizi koju je uzrokovao COVID 19 upravo sada vrijeme da svi skupa još snažije podupremo lokalne proizvođače i konzumiramo lokalnu hranu jer će se takva sinergija potpore pozitivno odraziti na lokalni razvoj i gospodarstvo i zdravlje naših obitelji.

“Nećemo na COVID gledati samo negativno, promjena svijesti o važnosti konzumacije lokalne hrane je izuzetno važna za sve nas koji radimo u ruralnom razvoju, posebno za naše proizvođače voća i povrća. Na proljeće smo se svi povukli u kuće ali smo se svi i opskrbili domaćim proizvodima jer smo bili svjesni da nam samo domaće može pružiti najbolju nutritivnu vrijednost za naše zdravlje u ovim čudnim vremenima ugroze. Na valu takvog razmišljanja o važnosti povezanosti s lokalnim proizvođačima trebamo graditi odnos povjerenja i sigurnosti proizvođača i kupca i ne dopustiti da uvozni proizvodi ulaze u naša domaćinstva”, kazala je Pintur Bosna.

Program su moderirale Marta Pintur Bosna iz Udruge za ruralni razvoj Ravni kotari i Josipa Rubelj iz Udruge Mali koraci, koje su ujedno i partneri na projektu.


  • 0

Poziv na edukativne radionice “Ekološki maslinici-cijepljenje, rezidba, zaštita “

Category : Novosti , Projekti

maslina rezidba
Ovim putem Vas obavještavamo da će se prva radionica u sklopu projekta „Ekološki maslinici-cijepljenje, rezidba, zaštita“ održati u masliniku u Petrčanima dana 24.5.2019. u 16 sati. Krećemo se sastajati od 15.30 sati kod Petrolove pumpe u Petrčanima.
Petrčane maslinik (1)

Druga radionica će se održati u masliniku u Škabrnji dana 25.5.2019 u 10 sati. Za drugu radionicu sastajemo se na parkingu kod glavne Crkve u Škabrnji od 9.30 sati.
maslinik škabrnja (1)

Radionice će voditi mag.ing.agr Šime Marcelić s Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru.

Ove radionice su dio projekta „Ekološki maslinici“ kojeg financira Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Uz praktičnu demonstraciju cijepljenja masline, bit će opisana iskustva optimalnog vremena cijepljenja, izboru plemke, načinima pripreme i čuvanja plemke, kao i različitim tehnikama cijepljenja maslina. Biti će prikazana rezidba i formiranje uzgojnog oblika masline u svrhu sprječavanja nastanka uvjeta za razvoj bolesti na maslini. Uz praktični dio opisati će se kako na ekološki prihvatljiv način zaštititi maslinu od najčešćih bolesti i štetnika te tako povećati biološku raznolikost u masliniku.

Projekt „Ekološki maslinici“ ima za cilj podignuti ekološku svijest stanovnika Zadarske županije za očuvanjem okoliša na način da će se poticati ekološka proizvodnja.

Upravo ovim projektom Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari želi educirati poljoprivrednike kako na ekološki način održavati maslinik.

Za sudjelovanje na radionici potrebno se prijaviti putem maila
udrugazaruralnirazvojrk@gmail.com ili na 097 737-3887
s naznakom za koju radionicu se prijavljujete

Projekt „Ekološki maslinici „odabran je temeljem provedenog Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


  • 0

PRILIKA ZA NEZAPOSLENE – U tijeku prijave za besplatne verificirane radionice

Category : Novosti , Projekti

rakije
Grad Benkovac poziva zainteresirane na verificirane edukacije u poljoprivrednom sektoru. U sklopu programa Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina projekta ˝Nauči, usavrši, pokreni˝ pozivaju se svi zainteresirani,osobe do 29 godina koje su nezaposlene 6 mjeseci ili duže, i osobe 30 ili više godina te su nezaposleni 1 godinu ili duže, na verificirane edukacije u poljoprivrednom sektoru, s područja Grada Benkovca i susjednih općina (Općina Lišane Ostrovičke, Općina Polača, Općina Stankovci), koje će se održavati iz 3 smjera:
1. Uzgajivač povrća- 10 polaznika
2. Uzgajivač ljekovitog i aromatičnog bilja- 10 polaznika
3. Proizvođač alkoholnih i bezalkoholnih pića- 10 polaznika
Svih 30 polaznika također će proći verificiranu edukaciju funkcioniranja i vođenja poslovanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te motivacijsko – komunikacijsku radionicu.
Logo projekta
Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari uz Udrugu “Mali koraci” partneri su na projektu.
Grad Benkovac je sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Projektom se želi povećati mogućnost za zaposlenje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina, navode iz gradske uprave.
Edukacija počinje u ožujku 2019. godine u Benkovcu a prijave se zaprimaju do popunjenosti. Obrasce za prijavu možete preuzeti u zgradi Gradske uprave Benkovac ili na email ac-prostorno@benkovac.hr


  • 0

ŽENE ŽA ŽENE USPJEŠNO ZAVRŠEN PROJEKT “Poduzetna ruralna žena”

Category : Projekti

IMG_20180124_212158_551
Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari uspješno je provela projekt Poduzetna ruralna žena, koji je financiran u sklopu HBOR-ovog Javnog natječaja za dodjelu donacija “I ja želim posao”.

Projekt je trajao od 1. rujna 2017., do 1. veljače 2018., a partneri na projektu su LAG Laura, TZ Benkovac, Udruga Mali koraci i Gradska knjižnica Benkovac.

Sudionice na projekta su Veronika Milošević, Željana Antunović, Josipa Tadić, Marijana Marinić, Blanka Vrkić, Ana Anić, Anamari Brajnović, Marica Mihaljevič, Mariana Bežovan, Katariina Vrcelj.

IMG-20171207-WA0008

Projekt se sastoji od edukacije, radionica, terenske nastave i izleta. Edukacija se odvijala u prostorijama Gradske knjižnice Benkovac, pod koordinacijom voditeljice projekta Marte Pintur.

Predavanja su održali Mario Skelin, Dražen Dežmalj, Anita Salama, Marta Pintur, Branka Perinčić te Jadranka Budanović.

IMG_20171121_171704

Projekt Poduzetna ruralna žena je sudionicama projekta pružio dodatno obrazovanje iz uzgoja ljekovitog bilja i iz izrade prirodne kozmetike od ljekovitih biljaka.
IMG-20171207-WA0007
Uz pružanje potrebnih znanja i vještina ovaj projekt je potaknuo samozapošljavanje teško zapošljive skupine tj žena iz ruralnih područja sa završenom srednjom školom, kroz vlastita poduzeća koja se nadamo da će pokrenuti nakon projekta.
IMG_20180117_173905_456

“Unatoč činjenici što se ovdje radi o projektu koji se provodi samo pet mjeseci, zadovoljna sam što su naše polaznice redovito dolazile na edukacije, pratile predavanja, interaktivno sudjelovale u predavanjima i radionicama s ciljem da na jednom mjestu dobiju što više vrijednih informacija.

IMG_20180124_171309

Tema ljekovitog bilja zauzima zadnjih godina sve više interesa u javnosti, i mi smo kroz projekt htjeli istaknuti širok spektar mogućnosti samozapošljavanja za žene. Na jednom mjestu smo im donijeli najvažnije teme o svojstvima, preradi, marketingu, brendiranju, financiranju ljekovitog bilja.

IMG_20171102_161455
Zahvaljujem svim sudionicama, volonterima, suradnicima i partnerima što su prepoznali važnost teme i pomogli nam u realizaciji projekta.
IMG_20171121_183511
Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari će i nakon završetka projekta informativno pomagati našim polaznicima po svim pitanjima pokretanja vlastitog posla”, izjavila je voditeljica projekta Marta Pintur.